Toelichtingen bij de wetgeving

Om de wetgeving te verduidelijken biedt PreventLex dossiers die een onderdeel van de wetgeving verduidelijken en uitleggen.

Onder de titel Focus op ... biedt elk dossier op een 16tal pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in formaat pdf. Onderstaand overzicht somt alle titels op.

Ladders, steigers, ... het zijn maar enkele arbeidsmiddelen die courant gebruikt worden om werken op hoogte uit te voeren. In de wetgeving zijn verschillende bepalingen terug te vinden die dit soort werk regelen.

De kunstmatige optische straling omvatten ultraviolette straling, zichtbare straling, infrarode straling en lasers. 

Het dynamisch riscobeheersingssysteem is een begrip in de wetgeving over welzijn op het werk. Maar wat houdt het precies in? En wat zijn de belangrijkste verplichtingen bij het implementeren van een dynamisch risciobeheersingssysteem?

Uitzendwerk houdt verhoogde risico's in. De wetgeving over uitzendwerk is geënt op de specifieke situatie van uitzendkrachten. Het KB bevat bepalingen die vooral de informatie-uitwisseling regelen, de organisatie van het gezondheidstoezicht en het onthaal regelen.

Pagina's