Focus op psychosociale risico's op het werk (Codex I.3)

Stress, pesten, agressie, enz. zijn psychosociale risico's en moeten verplicht worden aangepakt door de werkgever. Verschillende actoren zoals de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon zijn betrokken bij het beleid psychosociale risico's.