Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Persoonlijke beschermingsmiddelen - EU Verordening
Sinds 21 april 2018 is de EU Verordening over persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Deze verordening regelt het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (CE-markering).

Lees meer

Dossiers "Focus op" worden aangepast aan de nieuwe Codex

De dossiers Focus op zijn een vaste waarde op preventLex. De dossiers bieden toelichting bij de wetgeving. Met de gecoördineerde versie van de codex welzojn op het werk zijn ze aan herziening toe. 

Lees meer

In de kijker

Codex II.1 - Focus op de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

De werkgever moet in het kader van het beleid welzijn op het werk, een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten en de opdrachten en de taken van de dienst bepalen. 

Lees meer

Codex II.3 - Focus op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De codex bepaalt enerzijds hoe de externe dienst georganiseerd wordt en anderzijds op welke wijze de samenwerking tussen de externe dienst en de werkgever moet verlopen. Het basisprincipe daarbij is dat welzijn op het werk een multidisciplinaire benadering vergt waarbij de interne en externe dienst elkaar aanvullen en versterken. 

Lees meer