Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Periodiciteit gezondheidstoezicht aangepast

Het KB van 14 mei 2019 past de codexbepalingen inzake de periodiciteit van de gezondheidsbeoordelingen in het kader van het gezondheidstoezicht aan. 

Lees meer

Telewerkers en arbeidsongevallen

Een wetswijziging gepubliceerd in januari 2019 werkt een aantal lacunes weg voor telewerkers die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) wijzigt de bepalingen inzake de schadeloosstelling van telewerkers die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Zowel de arbeidsongevallenwet voor de privésector (10 april 1971, BS 24 april 1971) als de overheidssector (3 juli 1967, BS 10 augustus 1967) zijn aangepast. 

Lees meer

In de kijker

Wat is recent gewijzigd in preventLex?

 

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

Lees meer

Codex V.3 - Focus op trillingen

De codex omvat een aantal bepalingen die de blootstelling aan trillingen op de werkplek regelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen trillingen die overgebracht worden op het ganse lichaam (lichaamstrillingen) of trillingen die een effect hebben op de handen en armen (hand-arm trillingen). 

Lees meer

Codex V.7 - Focus op elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden kunnen verscheidene gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De blootstelling aan elektromagnetische velden moet daarom beperkt worden.

Lees meer