Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Codex bepalingen over biologische agentia gewijzigd

Het koninklijk besluit van 23 november 2020, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2020, wijzigt de bepalingen over biologische agentia van de codex. 

Lees meer

Het nieuwe AREI is in werking getreden op 1 juni 2020

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) kadert in de continuïteit van het huidige AREI, dat sinds 1981 van toepassing is. Het brengt de belangrijkste reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in België samen. Het nieuwe AREI vervangt de huidige versie vanaf 1 juni 2020. 

Lees meer

In de kijker

Wat is recent gewijzigd in preventLex?

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

Lees meer

Codex VI.1 - Focus op chemische agentia

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk heeft zich vooral ontwikkeld op basis van Europese initiatieven. De bepalingen werden stap voor stap geïntegreerd in de bestaande Belgische reglementering. 

Lees meer