Inloggen

PreventLex

Preventlex.be bevat de relevante wetgeving over welzijn op het werk. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie.

De wetteksten en toelichtingen zijn enkel toegankelijk voor abonnees. Meld u eerst aan om te zoeken en te navigeren. Heeft u geen account voor PreventLex, klik dan hier voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden of een kennismakingsaanbod.

Meer over het abonnement »

Actueel

Welzijn op het werk voor verenigingswerkers

Sinds 2018 is het mogelijk om naast een beroepsbezigheid of een pensioen bij te verdienen door te werken voor een vereniging, klussen op te knappen voor particulieren of prestaties te verrichten in de deeleconomie. Door het toevoegen van een uitzondering in het toepassingsgebied van de wetgeving over het welzijn op het werk zijn deze statuten uitgesloten van de wetgeving welzijn op het werk. De vereniging die verenigingswerkers tewerkstelt, is echter wel verplicht om een preventiebeleid uit te werken en informatie te geven. 

Lees meer

Dossiers "Focus op" worden aangepast aan de nieuwe Codex

De dossiers Focus op zijn een vaste waarde op preventLex. De dossiers bieden toelichting bij de wetgeving. Met de gecoördineerde versie van de codex welzojn op het werk zijn ze aan herziening toe. 

Lees meer

In de kijker

Codex V.1 Focus op thermische omgevingsfactoren

Werkgevers zijn verplicht om een beleid op te stellen rond de blootstelling aan warmte en koude. Een blootstelling aan extreme thermische omgevingsfactoren kan immers ernstige gevolgen hebben. 

Lees meer

Codex V.2 Focus op lawaai

Lawaai is een belangrijk beroepsrisico. Daarom zijn er heel wat wettelijke bepalingen die blootstelling aan lawaai op de werkplek inperken.

Lees meer