Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) (nieuw)

Het nieuwe AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, is verschenen door het KB van 8 september 2019 (BS 28 oktober 2019). Het KB legt de 3 boeken vast van het AREI m.n. Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. Het AREI is in werking getreden op 1 juni 2020. Op die datum werden de bepalingen van het oude AREI ingetrokken.