Wat vindt u in preventLex

preventLex bevat alle relevante wetgeving over welzijn op het werk.  

De wetteksten zijn actueel en in een gecoördineerde versie. Alle wetteksten zijn in het Nederlands en het Frans ter beschikking.  
Eventuele verwijzingen naar andere onderdelen van de wetgeving zijn doorklikbaar zodat u de teksten onmiddellijk in hun samenhang kunt lezen.

Inhoud
- de wet welzijn op het werk
- de Codex welzijn op het werk
- het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
- het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- andere teksten inzake welzijn op het werk
- toelichtingen bij de wetgeving in overzichtelijke dossiers

 
Doordacht samengesteld 
De website preventLex is een uitgave van Prevent en bevat de integrale teksten van de wetgeving inzake welzijn op het werk: de wet en de Codex welzijn op het werk, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en nog honderden andere relevante wetten en besluiten.
 
De samenstelling gebeurt door een team van deskundigen en onder begeleiding van