Hoe zoeken?

preventLex heeft een krachtige zoekmachine. Om te zoeken geeft u 1 of meerdere trefwoorden in in het zoekveld.


Basisprincipes
De zoekfunctie op preventLex werkt zoals Google Search. Indien u meerdere trefwoorden intikt, verkrijgt u alle resultaten waar deze trefwoorden afzonderlijk in voorkomen. De meest relevante zoekresultaten staan bovaneen, d.w.z. de resultaten waarin alle trefwoorden samen voorkomen.

Onderstaande voorbeelden verduidelijken hoe u de zoekresultaten kan beperken
Inrichting werkposten: alle resultaten waarin Inrichting OF Werkposten voorkomen
Inrichting +werkposten: alle resultaten waarin Inrichting EN Werkposten voorkomen
Inrichting -werkposten: alle resultaten waarin Inrichting EN NIET Werkposten voorkomen
"Inrichting van de werkposten": alle resultaten waarin het letterlijke tekstfragment Inrichting van de werkposten. (Opmerking: de woorden "van de " zijn in dit geval onontbeerlijk aangezien er gezocht wordt op het letterlijke fragment).

Zoeken en filteren
Om gericht te zoeken, kan u gebruik maken van de zoekfilters. De zoekfilters verschijnen samen met de zoekresultaten en maken het mogelijk om de resultaten verder te verfijnen.

Zoekfilter Type Tekst
Binnen deze zoekfilter, kan u de zoekresultaten beperken tot teksten uit
- Wet Welzijn: wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
- Codex: codex welzijn op het werk, alle uitvoeringsbesluiten van de wet welzijn; dit is de nieuwe codex (2017)
- ARAB: het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming
- AREI: het algemeen reglement voor elektrische installaties (3 boeken, 2019)
- Andere teksten: andere wetten en besluiten


Indien u bijvoorbeeld enkel de resultaten wil zien uit de Codex Welzijn op het werk, dan klikt u op Codex.
U kan de zoekfilter weer uitschakelen door daarna te klikken op het (-) teken dat voor Codex verschijnt.

 

 

Zoekfilter Thema
Met deze zoekfilter kan u de zoekresultaten beperken tot bepaalde thema's. In PreventLex worden 13 hoofdthema's gehanteerd die op hun beurt verder opgedeeld zijn in subthema's. De zoekfilter werkt eveneens in 2 niveaus. Door een hoofdthema te kiezen beperkt u de resultaten tot dit hoofdthema en daarna kan u eventueel de resultaten verder beperken door een subthema te selecteren.

Bijvoorbeeld: door het thema Preventieorganisatie en -structuren te kiezen, worden enkel de resultaten weergegeven met dat thema. Verder doorklikken op Comit√© pbw toont enkel teksten uit dit subthema. Om de fiter weer uit te zetten, klikt u op het (-) teken.

Combineren
U kan de filters ook heel eenvoudig combineren. Van zodra u een filter gekozen heeft, blijven de overige relevante filters zichtbaar. Zo kan u thema's combineren. Filteren op het thema Arbeidsongevallen en het thema Publieke sector levert u enkel de teksten op over de aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector. 

Een thema kan ook gecombineerd worden met een type tekst. 

Lees ook
Wat vindt u in preventLex?
Hoe navigeren?