Codex bepalingen over biologische agentia gewijzigd

Het koninklijk besluit van 23 november 2020, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2020, wijzigt de bepalingen over biologische agentia van de codex. 

Het KB van 23 november 2020 zet twee wijzigingsrichtlijnen van de richtlijn biologische agentia (Richtlijn 2000/54/EG) om in Belgisch recht en brengt wijzigingen aan in de Codex welzijn op het werk, Boek VII Biologische agentia, Titel 1 Algemene bepalingen. Het KB vervangt m.n. 3 bijlagen, m.n. bijlagen VII.1-1, VII.1-2 en VII.1-3
In bijlage VII.1-1 wordt het coronavirus SARS-CoV-2 vermeld als een biologisch agens van groep 3. Dit wil zeggen dat het een agens is dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor de werknemers kan opleveren, met een kans dat het zich onder de bevolking verspreidt en waarvoor er gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling bestaat. De indeling van het coronavirus SARS-CoV-2 als een biologisch agens van groep 3 heeft enkel een impact op werknemers die ten gevolge van hun werk worden (of kunnen worden) blootgesteld aan biologische agentia zoals virussen. 

Meer info over de wijzigingen(prevent.be)