Dossiers "Focus op" worden aangepast aan de nieuwe Codex

De dossiers Focus op zijn een vaste waarde op preventLex. De dossiers bieden toelichting bij de wetgeving. Met de gecoördineerde versie van de codex welzojn op het werk zijn ze aan herziening toe. 

De reeks Focus op telt ondertussen meer dan 30 titels. De dossiers brengen verduidelijking bij de wetgeving en vaak gaat het dan over de Codex Welzijn op het werk. Tot voor kort bestond de Codex uit afzonderlijke koninklijke besluiten. Op 2 juni 2017 is echter de nieuwe Codex Welzijn op het werk verschenen en zijn alle teksten samengebracht in 1 wetboek (meer informatie hierover in Focus op de Codex Welzijn op het werk). Daarom is de redactie ook van start gegaan met het aanpassen van alle titels Focus op. De inhoud wordt volledig herzien en alle referenties worden in lijn gebracht met de nieuwe Codex Welzijn op het werk. Verder is er ook geopteerd om de reeks een duidelijke nummering te geven, verwijzend naar de nieuwe Codex-structuur. Alle aangepaste dossiers worden stelselmatig toegevoegd aan de rubriek Toelichtingen