Periodiciteit gezondheidstoezicht aangepast

Het KB van 14 mei 2019 past de codexbepalingen inzake de periodiciteit van de gezondheidsbeoordelingen in het kader van het gezondheidstoezicht aan. 

De frequentie van de gezondheidsbeoordelingen (medische onderzoeken) door de arbeidsarts in het kader van het periodiek gezondheidstoezicht wordt voor de meeste risico's teruggebracht van jaarlijks naar tweejaarlijks. Het principe van een jaarlijkse opvolging blijft echter behouden aangezien er voorzien wordt in aanvullende medische handelingen, die wel jaarlijks worden georganiseerd. De frequentie van de geneeskundige onderzoeken en de medische handelingen is vastgelegd in de nieuwe bijlage I.4-5.

Lees de gecoördineerde teksten