Persoonlijke beschermingsmiddelen - EU Verordening

Sinds 21 april 2018 is de EU Verordening over persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Deze verordening regelt het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (CE-markering).
 
Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG verscheen op 31 maart 2016. De verordening is van toepassing vanaf 21 april 2018 en regelt het op de markt brengen van pbm (CE-markering). Een EU-verordening moet niet omgezet worden in nationale regelgeving en treedt automatisch in werking in alle lidstaten.
Een pbm mag maar op de markt gebracht worden indien het beantwoordt aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die vastgelegd zijn in bijlage 2 van de verordening. 

Om deze conformiteit aan te tonen moet de fabrikant conformiteitsbeoordelingsprocedures toepassen. Deze conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn verschillend naargelang de categorie waartoe een pbm behoort, categorie I, II of III. Voor categorie II en III pbm's is de tussenkomst van een aangemelde instantie (notified body) vereist. Voor categorie III pbm's gelden de strengste procedures.

De verordening heeft de oude richtlijn die het op de markt brengen van persoonlijke beschemingsmiddelen regelde opgeheven. Deze oude richtlijn was in België omgezet door het KB van 31 december 1992. Ook dit KB is nu opgeheven. 

Lees Verordening 2016/425