Wat is recent gewijzigd in preventLex?

Chronologisch overzicht met de aanpassingen aan de teksten op preventLex.

In de tabel staat de titel van het wijzigingsbesluit (wet, koninklijk of ministerieel besluit) dat de wijziging doorvoerde en de datum waarop het verscheen in het Belgisch Staatsblad. Verder vindt u een korte toelichting over de aanpassingen en eventueel een link naar prevent.be met verdere informatie. Tot slot is er de link naar de gecoördineerde tekst, dit is de tekst op preventLex waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 

Datum Besluit Toelichting Link naar gecoördineerde tekst
27.05.2021
Koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft
  • Aanpassing van verscheidene grenswaarden in de bijlage met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in de Codex welzijn op het werk (bijlage VI.1-1)
  • Aanpassingen onder invloed van 2 Europese richtlijnen met indicatieve grenswaarden
Bijlage VI.1-1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
 
21.01.2021
Koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19
  • Beschrijving van de bijkomende taken die de arbeidsarts in het kader van de coronacrisis moet   opnemen, m.n. i.v.m. de contactopsporing op het werk, het uitschrijven van quarantaineattesten voor werknemers en het testen van werknemers. De taken zijn tijdelijk (duur pandemie).
  • Het uitvoeringsbesluit is genomen in uitvoering van de wet welzijn maar omwille van het tijdelijk karakter van de bepalingen niet opgenomen in de codex welzijn op het werk

    Meer info
KB van 5 januari 2021
8.1.2021
Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk
  • Aanpassing van de modaliteiten voor de pilootprojecten burnout
  • Uitbreiding van toepassingsgebied naar de ruime zorgsector

KB van 7 februari 2018

Wijzigingen 2020