Welzijn op het werk voor verenigingswerkers

Sinds 2018 is het mogelijk om naast een beroepsbezigheid of een pensioen bij te verdienen door te werken voor een vereniging, klussen op te knappen voor particulieren of prestaties te verrichten in de deeleconomie. Door het toevoegen van een uitzondering in het toepassingsgebied van de wetgeving over het welzijn op het werk zijn deze statuten uitgesloten van de wetgeving welzijn op het werk. De vereniging die verenigingswerkers tewerkstelt, is echter wel verplicht om een preventiebeleid uit te werken en informatie te geven. 

De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (BS 26 juli 2018) heeft aanpassingen doorgevoerd aan het toepassingsgebied van de welzijn op het werk zodat deze specifieke statuten niet onder het toepassingsgebied vallen. Maar, de wet voorziet wel verplichtingen inzake welzijn op het werk voor verenigingen die verenigingswerkers tewerkstellen.

Lees het toepassingsgebied van de wet welzijn op het werk
Lees de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie met de specifieke verplichtingen welzijn op het werk voor verenigingswerkers