TITEL 1. BASISEISEN BETREFFENDE ARBEIDSPLAATSEN

Noot van de redactie: Titel III.1 brengt de vereisten samen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen. Een toelichting bij deze titel vindt u in Focus op arbeidsplaatsen

Codex III.2 - Focus op elektrische installaties

De regelgeving over elektrische installaties staat verspreid over het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties en de Codex welzijn op het werk.

Codex III.1 - Focus op arbeidsplaatsen

Het is aan de werkgever om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Het voorzien van aangepaste arbeidsplaatsen vormt daarin een belangrijk onderdeel.