Codex VII.1 - Focus op biologische agentia op het werk

De Belgische wetgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van biologische agentia op het werk heeft zich vooral ontwikkeld op basis van Europese initiatieven. De bepalingen werden stap voor stap geïntegreerd in de bestaande Belgische reglementering.