Codex II.7 Focus op comité pbw

Het overleg in een onderneming over welzijn op het werk verloopt via het comité preventie en bescherming op het werk (pbw). Dot dossier besteedt aandacht aan de krachtlijnen van de wetgeving terzake.

Pagina's