Codex I.2,3 - Focus op onthaal van nieuwe werknemers

Het onthaal van nieuwe werknemers is een algemene verplichting die niet enkel geldt voor welzijn op het werk. Dat betekent dan ook dat deze verplichting zowel voortvloeit uit de arbeidsreglementering in het algemeen als meer specifiek uit de wetgeving welzijn op het werk.