Codex I.5 - Focus op eerstehulpverlening op het werk

Eerstehulpverlening op het werk is een noodzaak want als er een ongeval gebeurt of indien iemand onwel wordt, is het kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Maar hoe moet de organisatie van de eerste hulp op het werk er uitzien? Wat is wettelijk verplicht?