Focus op jongeren op het werk

Jonge werknemers zijn vaak onervaren en daardoor kwetsbaar. Specifieke bepalingen zorgen ervoor dat jongeren extra bescherming krijgen op het werk. 

Codex I.2,3 - Focus op onthaal van nieuwe werknemers

Het onthaal van nieuwe werknemers is een algemene verplichting die niet enkel geldt voor welzijn op het werk. Dat betekent dan ook dat deze verplichting zowel voortvloeit uit de arbeidsreglementering in het algemeen als meer specifiek uit de wetgeving welzijn op het werk.

Focus op stagiairs

De thematische toelichting Focus op stagiairs belicht de wetgeving terzake. Wat is het wetgevend kader? Welke krachtlijnen bevat de wetgeving? Wat zijn de verplichtingen voor de betrokkenen?