Codex V.2 Focus op lawaai

Lawaai is een belangrijk beroepsrisico. Daarom zijn er heel wat wettelijke bepalingen die blootstelling aan lawaai op de werkplek inperken.