Focus op roken op de werkplek

Het rookverbod op de werkplek houdt in dat elke werknemer het recht heeft om over rookvrije lucht te beschikken in alle ruimten waar hij tewerkgesteld is of toegang toe heeft in het kader van zijn werk.

Focus op het preventief alcohol- en drugbeleid

De bepalingen over het preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009. De wetgeving verplicht de werkgever om een preventief alcohol- en drugbeleid op te zetten aangepast aan het bedrijf. Focus op het preventief alcohol- en drugbeleid geeft verdere toelichting bij de verscheidene verplichtingen.