Focus op werken met derden

Werken met derden houdt extra risico's in. Werknemers van aannemers en onderaannemers zijn immers minder vertrouwd met de omstandigheden en de omgeving van het bedrijf waar ze werkzaamheden gaan uitoefenen. Daarom zijn er specifieke wettelijke bepalingen voor dit type van werkzaamheden. De bepalingen houden verplichtingen in zowel voor de opdrachtgever als voor de (onder)aannemer.