Focus op moederschapsbescherming

De bepalingen over moederschapsbescherming kennen reeds een lange historiek en zijn even oud als de arbeidswetgeving. Tijdens de laatste decennia zijn deze sterk geëvolueerd vooral onder invloed van de Europese reglementering.